Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 19-05-2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
14η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση έκτακτων μεταβάσεων του Δημάρχου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 3ο
Τροποποίηση της αριθ. 130/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου ως προς την ημερομηνία διεξαγωγής της Ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής των ετών 2014 και 2015
ΘΕΜΑ 4ο
Καθορισμός θέσεων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών σύμφωνα με το άρθρο 56 του Ν. 4384/23.04.2016(ΦΕΚ 78/Α), ορισμός τιμήματος ανά τ.μ. και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για τους όρους της διακήρυξης
ΘΕΜΑ 5ο
Καθορισμός των θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου για το έτος 2016
ΘΕΜΑ 6ο
Χορήγηση αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στο Δήμο Παγγαίου για το έτος 2016
ΘΕΜΑ 7ο
Ανανέωση ή μη άδειας στάσιμου μικροπωλητή του Τζιπιζίδη Κυριάκου του Ελευθερίου στο αγρόκτημα του Ελαιοχωρίου θέση “ΚΑΠΕΤΑΝ ΓΙΑΝΝΗΣ” της Τ.Κ. Ελαιοχωρίου της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 8ο
Περί έγκρισης ή μη χορήγησης άδειας ίδρυσης καταστήματος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και ποτών στην ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ &ΣΙΑ Ο.Ε. που βρίσκεται επί της οδού Κ. Καραμανλή , Οικονόμου Βλάχου και Πάροδος Οικονόμου Βλάχου στην Τ.Κ. Ελευθερούπολης της Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 9ο
Περί διαγραφής Τελών
ΘΕΜΑ 10ο
Περί έγκρισης ή μη παράτασης χρόνου μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου- αναψυκτηρίου που βρίσκεται στην περιόχη “Καστανιές” στην Τ.Κ. Μεσορόπης της Δ.Ε. Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 11ο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Δήμο Παγγαίου
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση εκμίσθωσης περιπτέρου για ΑΜΕΑ/ Πολύτεκνους/ Πολεμιστές Κύπρου, χωρίς δημοπρασία στην Τ.Κ. Οφρυνίου της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 13ο
Ορισμός εκπροσώπων για συγκρότηση Επιτροπής Πρωτοβάθμιου & Δευτεροβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων & Κινηματογράφων για τα έτη 2016-2018
ΘΕΜΑ 14ο
Αντικατάσταση υπαλλήλου στην επιτροπή για σφράγιση και εκτέλεση διοικητικών πράξεων όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων δικαιοδοσίας του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 15ο
Ανάκληση της αριθ. 454/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και έγκριση υπογραφής της Σύμβασης Εναλλακτικών Δικτύων (web-banking) με την Alpha Bank και της Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank με την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω των παραπάνω Δικτύων και Συστημάτων
ΘΕΜΑ 16ο
Περί έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με τη ΔΕΥΑΑ Παγγαίου και έγκριση υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο “β φάση 2014-2020 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 2014-2020 στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό 14.29.14.1
ΘΕΜΑ 17ο
Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου “Ανέγερση 12/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Ν. Περάμου” (Αρ. Μελ. 1010/2011)
ΘΕΜΑ 18ο
Περί έγκρισης μορφών κατασκευών στο Δημοτικό Κήπο Ελευθερούπολης
ΘΕΜΑ 19ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Αποκατάσταση Ψευδοροφών Δ.Σ. Ελαιοχωρίου”
ΘΕΜΑ 20ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ΔΔ Κηπιών”
ΘΕΜΑ 21ο
Υποκατάσταση αναδόχου συμφώνως τω άρθρο 65 του Ν. 3669/08 ΕΡΓΟ: “Κατασκευή κερκίδων γηπέδου Ελευθερών (Β΄ φάση)”
ΘΕΜΑ 22ο
Καθορισμός ερυθράς δρόμου από αξονοδιασταύρωση Κ72-Κ62 -Κ63-Κ50 ανατολικά των Ο.Τ. 61, Ο.Τ. 62, και Κ63-Κ64-Κ78-Κ80-Κ79 βόρεια των Ο.Τ. 61 και Ο.Τ. 68 στην Τ.Κ. Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 23ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αρίθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 1026 εκτάσεως 1924,58 τ.μ. στο Αγρόκτημα Αγίου Ανδρέα του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τοπάλη Παναγιώτη
ΘΕΜΑ 24ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου οικοπέδου υπ’ αρίθμ. 284 που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στο Ο.Τ. 39 εκτάσεως 797,00 τ.μ. βάσει τίτλου (και με νέα καταμέτρηση 811,17 τ.μ.) στους κληρονόμους Τζάρα Ιωάννη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
3,101 προβολές
X
+