Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου   σήμερα στις 13-11-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε , για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο 39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο 40η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης δημιουργίας πιλοτικής εφαρμογής με έναρξη λειτουργίας  Μητρώου Νέων (εγγραφές)
ΘΕΜΑ 5ο Σύσταση Συμβουλευτικής-Γνωμοδοτικής Επιτροπής για θέματα Πρωτογενούς Τομέα
ΘΕΜΑ 6ο Τροποποίηση της αριθ. 248/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 7ο Τροποποίηση της αριθ. 250/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με την αντικατάσταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΠΑΓΓΑΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (ΠΑΓΓΑΙΟ ΔΗ.Μ.Α.Ε.)
ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης παραχώρησης κατά κυριότητα των υπ’ αριθμ. 749, 750 και 751 αγροτεμαχίων, συνολικής έκτασης 7.825,00 τ.μ. στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων στην ΕΕΛ Ελευθερούπολης
ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης παραχώρησης κατά κυριότητα του υπ’ αριθμ. 319 αγροτεμαχίου, συνολικής έκτασης 18.657,73 τ.μ. στην Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου για την ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων στην ΕΕΛ Ελευθερών
ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-αναψυκτήριο του οικισμού της Αυλής που βρίσκεται στο υπ’ αριθ. 47α τεμάχιο κοινόχρηστο, έκτασης 3.140,00τμ αγροκτήματος Μελισσοκομείου της  Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 11ο Περί έγκρισης μετονομασίας οδού στην  Κοινότητα Ν.Περάμου του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 12ο Περί έγκρισης ονοματοδοσίας περιοχής στην  Κοινότητα Φωλεάς του Δήμου Παγγαίου

 

0
0
X
+
error: Content is protected !!