ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 10-07-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο 19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης-20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο 21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης-22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ.έτους 2019
ΘΕΜΑ 6ο 23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας και Τοπογραφικού διαγράμματος για την Υφιστάμενη Λαϊκή Αγορά της Παραλίας Οφρυνίου (Τούζλα) του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση της αριθ. 42/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση Απολογισμού νομικού προσώπου «Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου» οικ. Έτους 2019»
ΘΕΜΑ 9ο Ανάκληση της αρ. 327/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στην Ν. Ηρακλείτσα"
ΘΕΜΑ 10οΣυγκρότηση Eπιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ» (Αρ. Μελ. 031/2015 – Προϋπολογισμός 280.000,00€)
ΘΕΜΑ 11ο Συγκρότηση Eπιτροπής Προσωρινής και Οριστικής παραλαβής του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΝΗΣ ΚΑΙ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" (Αρ. Μελ. 1007/2018 – Προϋπολογισμός 68.000,00 €)
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση του 2ου ΑΠΕ του έργου :"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" (Αρ. μελ. 1010/2014 – Προϋπολογισμός 4.410.165,00 € με ΦΠΑ)
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση υποβολής πρότασης στο πρόγραμμα ADRION με ακρωνύμιο και τίτλο: (IN.TO.CLUB. – ΟΜΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΑΛΥΣΙΔΩΝ ΓΑΛΑΖΙΑΣ ΑΞΙΑΣ, ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ADRION)
ΘΕΜΑ 14ο Γνωμοδότηση επί του σχεδίου Κανονισμού Τιμολόγησης της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για το έτος 2020
ΘΕΜΑ 15ο Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρου στην Ν. Ηρακλείτσα δίπλα στο Δημοτικό Πάρκινγκ και εξουσιοδότηση στον Αντιδήμαρχο κ. Μποσμπότη Χρήστο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
ΘΕΜΑ 16ο Περί έγκρισης εκμίσθωσης χώρου στην Ελευθερούπολη έμπροσθεν του Κλειστού Γυμναστηρίου και εξουσιοδότηση στον Αντιδήμαρχο κ. Μποσμπότη Χρήστο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
ΘΕΜΑ 17ο Παραχώρηση χρήσης χώρου, δίπλα στο κάμπινγκ της παραλίας Οφρυνίου, στον ΜΑΣ «ΦΡΙΞΟΣ » ΠΛΑΤΑΝΟΤΟΠΟΥ, για πραγματοποίηση συναυλίας στις 27/07/2019
ΘΕΜΑ 18ο Εξέταση των αριθ. 7885/21-05-2019 και 9178/11-06-2019 αιτήσεων περί παραχώρησης του δικαιώματος διαρκούς χρήσεως οικογενειακού τάφου στα κοιμητήρια της Δημοτικής Κοινότητας Ελευθερούπολης σε εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων Γενικά του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!