Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

Σήμερα 24-04-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα πραγματοποιηθεί  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης-12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 3ο 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Α΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2019

ΘΕΜΑ 5ο Εξειδίκευση πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α Εξόδων Κ.Α. 00/6735.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2019, για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 6ο  Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο Παγγαίου κατά το σχολικό έτος 2019-2020

ΘΕΜΑ 7ο Περί έγκρισης διαγραφής ποσού μίσθωσης απλής χρήσης αιγιαλού

ΘΕΜΑ 8ο Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή οφειλών

ΘΕΜΑ 9ο Εξέταση αίτησης του κ. Τάσση Κωνσταντίνου του Γεωργίου για το χαρακτηρισμό της Επιχείρησης του ως εποχιακής

ΘΕΜΑ 10ο Παραχώρηση χώρου στο πρώην Δημαρχείο Ελευθερών προς χρήση στην 4η ΥΠΕ για την λειτουργία του Περιφερειακού Ιατρείου Ν. Περαάμου

ΘΕΜΑ 11ο Επικαιροποίηση της μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ" (Αρ. μελ. 1039/2012 – Προϋπολογισμός 184.000,00 € )

ΘΕΜΑ 12ο Περί έγκρισης Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης και περί έγκρισης υποβολής της πρότασης «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», προϋπολογισμού € 414.160,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ», (Άξονας Προτεραιότητας «Αστική Αναζωογόνηση 2018», Μέτρο 2: Αναβάθμιση της διαμόρφωσης και του αστικού εξοπλισμού ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και χώρων πρασίνου) καθώς και περί της κάλυψης από ίδιους πόρους του επιπλέον ποσού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της πρότασης

ΘΕΜΑ 13ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ' αρ. 2756 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 968.30τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στην κ. Ψωμιάδου Παρθένα 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!