Σήμερα δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

Σήμερα  28-09-2018 , ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα πραγματοποιηθεί Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου για το οικονομικό έτος 2019

ΘΕΜΑ 2ο Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά
το Δήμο Παγγαίου έτους 2018», σύμφωνα με την ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ
2942/20.07.2018 τ. Β') και την υπ' αριθμ. 44485/06.08.2018 διευκρινιστική εγκύκλιο
και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο

ΘΕΜΑ 3ο 40η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων
ΘΕΜΑ 5ο Περί αποζημίωσης ρυμοτομούμενου οικοπέδου της πράξης εφαρμογής Τ.Κ. Ακροποτάμου

ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση της αριθ. 71/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ.
50/2018 απόφασης : 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού
Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση της αριθ. 73/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.
έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου
Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης και ψήφισης της 6ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2018

ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου "ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ  ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΔΑΚΕ" (αρ. μελ. 1074/2016)

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
720 προβολές
X
+