Σήμερα Δευτέρα 01-06-2020, και ώρα 19:00, στο Αμφιθέατρο “ΦΡ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΙΔΗ”, Ελευθερούπολη, θα γίνει Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 2ο
25η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση απολογισμού Δήμου Παγγαίου οικονομικού έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 5ο
Τροποποίηση της αριθ. 93/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4688/2020 (ΦΕΚ 101/Α’/24-05-2020)
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση εκμίσθωσης του υπ΄αριθ. 204 αγροτεμαχίου, έκτασης 26.849τμ., αγροκτήματος Κάριανης της Κοινότητας Κάριανης της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 7ο
Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 6603/22-05-2020 αίτησης περί παράτασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου υπ’ αριθ. 188, εμβαδού 1.899,98 τ.μ. Κοινόχρηστου Χώρου στην επέκταση του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ν. Ηρακλίτσας της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών τυο Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 8ο
Ανάκληση της αριθ. 441/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου λήψη απόφασης για παραχώρηση χρήσης του ευρύτερου χώρου του Πάρκου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Παλαιοχωρίου στον Φιλοδασικό Περιβαλλοντικό Πολιτιστικό Σύλλογο Δήμου Παγγαίου

0
0
X
+
error: Content is protected !!