Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης σήμερα ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης 19:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2020
ΘΕΜΑ 2ο
19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 3ο
20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 4ο
21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 5ο
22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 7ο
Εξέταση της υπ΄αριθ. πρωτ. 5849/07-05-2020 αίτησης περί παράτασης μίσθωσης του δημοτικού ακινήτου εμβαδού 4.000 τ.μ. εκ των Ο.Τ. 107Α και 108Α του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικών ακινήτων-τεμαχίων, υπ΄αριθ. 923 (κοινόχρηστο) έκτασης 1.189 τ.μ. και υπ΄αριθ. 2133 (ελαιώνας) έκτασης 15.312 τ.μ., στο αγρόκτημα της Κοινότητας Ελευθερών της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση εκμίσθωσης δικαιώματος εκμετάλλευσης σε τρίτους του περιπτέρου με αριθ. αδείας 19839 που βρίσκεται στον οικισμό Εξοχής της Κοινότητας Ελευθερούπολης της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 10ο
Περί έγκρισης κοπής πέντε (5) ξερών και δύο (2) έντονα κεκλιμένων πεύκων σε αλσύλιο του οικισμού Μέλισσας της Κοινότητας Μεσιάς της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!