Σήμερα 27-02-2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

 

ΘΕΜΑ 1ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 2ο 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 3ο Ανάκληση της αριθ. 224/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και εκ νέου έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 4ο Ανάκληση της αριθ. 11/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου και έγκριση αναθεώρησης τιμολογιακής πολιτικής της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 15/2020 απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 5ο Τροποποίηση της αριθ. 321/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου για την “Τροποποίηση της αριθ. 105/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου που αφορά “Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών  των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν.3852/2010″”
ΘΕΜΑ 6ο Λήψη απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν. 4635/2019,  όπως αντικ. το άρθρο 61 του Ν. 3979/2011 και ισχύει σήμερα, και τις όμοιες του Ν. 4412/2016 για την υπηρεσία “Πρόληψη και καταπολέμηση εντομολογικών προσβολών των φοινικοειδών”
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου Διαβαθμιδικής Σύμβασης “Για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ και του συλλόγου ” ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ  ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ” και του Προσαρτήματος 1 για τα προγράμματα AMBERT ALERT & MISSING ALERT
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση  υποβολής πρότασης  χρηματοδότησης  στο  ΕΠ  “Ανατολική Μακεδονία  Θράκη”  Άξονας  Προτεραιότητας    2  µε τίτλο  “Δράση 4γ.8.1_Παρεµβάσεις  ενεργειακής αναβάθμισης  δηµοσίων  κτιρίων στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης”  της πράξης “Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια του Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση συμμετοχής στην υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του Προγράμματος Europe for Citizens-Network of Towns
ΘΕΜΑ 11ο Γνωμοδότηση για την μετονομασία του νηπιαγωγείου “1ο Νηπιαγωγείο Παγγαίου” σε “Νηπιαγωγείο Νικήσιανης”
ΘΕΜΑ 12ο Γνωμοδότηση για την μετονομασία του σχολείου “1ο  Δημοτικό  Σχολείο Παγγαίου” σε “Δημοτικό Σχολείο Νικήσιανης”
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση υπεκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου-ισογείου κτίσματος εμβαδού 34,66 τ.μ. από το αριθ. 43 οικόπεδο του Ο.Τ. 12, έκτασης 936,96τ.μ., εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Σιδηροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου υπ’ αριθ. 940 αγροτεμαχίου, έκτασης  16.225τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα της  Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση εκμίσθωσης του δημοτικού ακινήτου υπ’ αριθ. 90 αγροτεμαχίου, έκτασης 2.000τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου της  Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 16ο Περί έγκρισης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου-κυλικείο του Κλειστού Γυμναστηρίου Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου  εμβαδού 3,65 τ.μ. που συνοδεύεται από αποθήκη εμβαδού 3,60 τ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018
ΘΕΜΑ 17ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης  του  Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης   στην 193 Μοίρα Πολλαπλών Εκτοξευτών Πυραύλων (MLRS) για την εκτέλεση σωματικής αγωγής του προσωπικού της Μοίρας
ΘΕΜΑ 18ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης  ως έδρα (γηπεδότητα) του  γηπέδου Αντιφιλίππων  στον Αθλητικό  Σύλλογο Παγγαίου
ΘΕΜΑ 19ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης  ως έδρα (γηπεδότητα) του  κλειστού γυμναστηρίου Ελευθερούπολης (ΔΑΚΕ)  στην  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας
ΘΕΜΑ 20ο Περί έγκρισης παραχώρησης χρήσης  ως έδρα (γηπεδότητα) του  Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης   στην  Δ/νση Α/θμιας Εκπ/σης Καβάλας
ΘΕΜΑ 21ο Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αριθμ. 1522 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 5867τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ορφανίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Φουντουκίδη Εμμανουήλ
ΘΕΜΑ 22ο Περί έγκρισης κοπής  δένδρων σε Κοινότητες του Δήμου Παγγαίου
0
0
X
+
error: Content is protected !!