Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου.

Σήμερα  21-03-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα πραγματοποιηθεί  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο
Απονομή χρηματικών επαίνων-Ψήφιση πίστωσης
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & έγκριση διενέργειας πραγματοποίησης δαπανών για την προμήθεια “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση της αριθ. 16/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά “2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα το διάστημα 11/03/2018-13/03/2018
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση συμμετοχής του Ειδικού Συνεργάτη Ιωάννη Τσουκαλίδη, στο 3o Ετήσιο Σεμινάριο του Κέντρου Γνώσης Διαχείρισης Κινδύνων Καταστροφών
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση εκποίησης Οχημάτων Τέλους Κύκλου Ζωής (ΟΤΚΖ) και άχρηστων πλαστικών και μεταλλικών υλικών (scrap)
ΘΕΜΑ 9ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Προσωρινής παραλαβής του έργου: «Παρεμβάσεις οικοδομικών επισκευών στα κτίρια και στις εγκαταστάσεις των σχολικών υποδομών του Δ. Παγγαίου» (Αριθμ. Μελ.: 1082 / 2016)
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: Παρεμβάσεις επισκευών στο κτίριο ΔΑΚΕ (Αρ. Μελ. 1074/2016)
ΘΕΜΑ 11ο
Περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Παρεμβάσεις διαμορφώσεων σε αύλειους χώρους των σχολείων του Δ. Παγγαίου” (Αριθ. Μελ. : 1016 / 2017)
ΘΕΜΑ 12ο
Περί εξέτασης αιτήματος χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Κατασκευή παιδικών χαρώn στην Τ.Κ Αμισιανών και την Τ.Κ Παλαιοχωρίου” (Αριθ. Μελ. : 1015 / 2017)
ΘΕΜΑ 13ο
Περί έγκρισης τροποποίησης ερυθράς οδού στον οικισμό Κάρυανης
ΘΕΜΑ 14ο
Περί έγκρισης διαγραφής οφειλών
ΘΕΜΑ 15ο
Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου «Χαμηλού Κινδύνου «Καφέ-Ιντερνετ» & ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ»
ΘΕΜΑ 16ο
Περί έγκρισης κοπής δένδρων
ΘΕΜΑ 17ο
Ανάκληση της αριθ. 41/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί έγκρισης κοπής δένδρων

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
955 προβολές
X
+