Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Παγγαίου.

Σημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
26η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή της υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “HERMES – A HarmonizEd fRamework to Mitigate coastal EroSion promoting ICZM protocol implementation” του προγράμματος BALKAN MEDITERRANEAN 2014-2020 σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όρους του προγράμματος, και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα – Αποδοχή χρηματοδότησης – 27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 3ο
28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 4ο
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Αναπτυξιακή Καβάλας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΘΕΜΑ 5ο
Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη δημοτική περίοδο 01.03.2017 έως 31.08.2017
ΘΕΜΑ 6ο
7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2017
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Β΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2017
ΘΕΜΑ 8ο
Τροποποίηση του τμήματος του «Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) που αφορά το Δήμο Παγγαίου έτους 2017»
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 25/07/2017 έως 26/07/2017
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Παγγαίου στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας για να συμμετέχει στην εναρκτήρια συνάντηση για το έργο HERMES, που θα πραγματοποιηθεί από 31/08/2017 έως και 01/09/2017
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξη) με την ονομασία ” Participative Cultural Heritage (Συμμετοχική Πολιτιστική Κληρονομιά)”, στο πλαίσιο του προγράμματος «Europe for Citizens 2014-2020»
ΘΕΜΑ 12ο
Περί εγκρίσεως της αριθ. 92/2017 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου που αφορά ” Μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 67/2017 απόφασης”
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση της αριθ. 117/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 8ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017»
ΘΕΜΑ 14ο
Ανάκληση της αριθμ. 285/2017 του Δ.Σ. και εκ νέου λήψη απόφασης περί μεταβίβασης ποσοστού εξ’ αδιαιρέτου ενός εκ των δύο κατατμηθέντων τεμαχίων, του υπ’ αριθ. 1073α αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου που βρίσκεται στην Παραλία Οφρυνίου, σε άλλο ιδιοκτήτη
ΘΕΜΑ 15ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, του υπ’ αριθμ. 70 οικοπέδου εκτάσεως 506,87 τ.μ. που κείται στο ΟΤ 10 της Τοπικής Κοινότητας Χρυσοκάστρου της Δημοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου, από τον κ. Γεώργιο Μαλέα του Αναστασίου
ΘΕΜΑ 16ο
Απευθείας παραχώρηση εκμίσθωσης του ακινήτου, αριθ.369 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.750τ.μ., αγροκτήματος Μέλισσα, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσιάς της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 17ο
Απευθείας παραχώρηση εκμίσθωσης του ακινήτου, αριθ.366 αγροτεμαχίου, έκτασης 7.750τ.μ., αγροκτήματος Μέλισσα, που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Μεσιάς της Δημοτικής Ενότητας Πιερέων του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου [σχολικού αγροτεμαχίου 283 στην Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα] ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου [σχολικού αγροτεμαχίου 771 στην Τ.Κ. Αγίου Ανδρέα] ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση της κοπής ενός ανεπτυγμένου δέντρου ευκαλύπτου εντός του οικοπέδου του Λιμεναρχείου Νέας Περάμου στη Τ.Κ. Νέας Ηρακλείτσας
ΘΕΜΑ 21ο
Τροποποίηση σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του δικαιούχου (Δήμος Παγγαίου) και του Κυρίου του Έργου (ΔΕΥΑΑ Παγγαίου) για την πράξη με τίτλο “”ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)” ενταγμένης στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 2014-2020
ΘΕΜΑ 22ο
Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (αρ. μελ.: 1082/2016 – Πιστώσεις: ΣΑΤΑ ΣΧ. ΚΤ.)
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση 3ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949165)
ΘΕΜΑ 24ο
Έγκριση της 2ης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», (προϋπολογισμός 4.022.100,00€, Κωδ.ΟΠΣ. 5005589)
ΘΕΜΑ 25ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΠΑΡΕΜΒΆΣΕΙς ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΏΝ ΕΠΙΣΚΕΥΏΝ ΣΤΑ ΚΤΊΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΙς ΕΓΚΑΤΑΣΤΆΣΕΙς ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΏΝ ΥΠΟΔΟΜΏΝ ΤΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΊΟΥ»
ΘΕΜΑ 26ο
Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου  : Παρεμβάσεις επισκευών στο κτίριο ΔΑΚΕ” (Αριθμός Μελέτης:  1074/2017) 
ΘΕΜΑ 27ο
Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του Έργου  : “Βελτίωση-Εκσυγχρονισμός Αρδευτικών δικτύων στις Τ.Κ. Σιδηροχωρίου και Δωματίων του Δήμου Παγγαίου” (Αριθμός Μελέτης:  1059/2014)  (Π.Α.Α. 2014 – 2020) (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949165)
ΘΕΜΑ 28ο
Εξουσιοδότηση υπαλλήλου κ. Βογιατζίδη Κων/νου για περαίωση εργασίας που αφορά επιστροφή πινακίδων κυκλοφορίας για απορριμματοφόρα του Δήμου που βρίσκονται σε προσωρινή ακινησία
ΘΕΜΑ 29ο
Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου «Επιχείρησης μαζικής εστίασης πλήρους γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου «Εστιατόριο-Καφετέρια – Ιντερνετ» στην επωνυμία ΤΕΠΕΓΚΙΟΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΘΕΜΑ 30ο
Περί έγκρισης ή μη έκδοσης, μεταβίβασης και ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ)
ΘΕΜΑ 31ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αρίθμ. 83 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 314,09 τ.μ. και του κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αρίθμ. 1280λδ κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως α)207,41 τ.μ. και β) 374,91 τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν. Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου στον κ. Χατζηθεοδώρου Θεόδωρο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,206 προβολές
X
+