Με το υπ. αριθ. 07/οικ.1763/ 13-07-2020 έγγραφό του προς τους Δημάρχους και τους προέδρους των πολιτιστικών φορέων της περιοχής αναφορικά με τον προγραμματισμό και τη διενέργειας εκδηλώσεων τοπικού χαρακτήρα, ο Αντιπερειφερειάρχης ΠΕ Καβάλας ζήτησε όπως οι εκδηλώσεις αυτές πραγματοποιούνται σε κατάλληλους χώρους με καθήμενους θεατές, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ισχύουν σε αντίστοιχους χώρους εστίασης, πολιτισμού, θεαμάτων ή ακροαμάτων, με τους κανόνες που θέτει η σχετική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η αποτροπή
συγχρωτισμού, η τήρηση αποστάσεων μεταξύ των συμμετεχόντων και η λήψη εν γένει όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής μετάδοσης του κορωναϊού. Στις περιπτώσεις όμως όπου λόγω του χαρακτήρα των εκδηλώσεων αυτών ευνοείται ο συγχρωτισμός και η μη τήρηση των αποστάσεων μεταξύ των παρευρισκομένων, τότε θα πρέπει να εξετασθεί η αναβολή τους για όσο διάστημα εξακολουθεί να υφίσταται η πιθανότητα αναζωπύρωσης ενός δεύτερου κύματος της  πανδημίας στην Χώρα μας. Θεωρούμε αυτονόητο ότι στην κρίσιμη περίοδο που διανύουμε
αναφορικά με την εξέλιξη της πανδημίας CoVID19 στην περιοχή μας, και μάλιστα τη στιγμή που λαμβάνονται αυστηρά προληπτικά μέτρα σε όλους τους τομείς της οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας σε χιλιάδες επιχειρήσεις, που στοχεύουν στην αποτροπή μαζικών συναθροίσεων σε χώρους συγκέντρωσης κοινού, δεν είναι δυνατόν να διοργανώνονται εκδηλώσεις, τοπικές γιορτές και πανήγυρεις που να ευνοούν τον συγχρωτισμό
προσελκύοντας εκατοντάδες ή και χιλιάδες πολίτες σε ορισμένο χώρο για χορό και διασκέδαση. Σε αντίθετη περίπτωση εγκυμονεί σοβαρότατος κίνδυνος ταχύτατης μετάδοσης του κορωναϊού μέσω της συγκέντρωσης πολλών ανθρώπων σε συγκεκριμένο χώρο όπως συμβαίνει στα τοπικά πανηγύρια, με συνακόλουθη επιδημική έξαρση στην περιοχή μας, η οποία θα είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.

0
0
X
+
error: Content is protected !!