Από την ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών
της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση
εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. (άρθρο 106 του Ν.4070/12) για
απόκτηση νέων αδειών αυτοκινήτων Ε.Δ.Χ. ή για μετατροπή υφισταμένων αδειών Ε.Δ.Χ. σε
άλλο τύπο, να υποβάλλουν σχετική αίτηση μέχρι την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019 και ώρα
15:00.
Μετά την ολοκλήρωση υποβολής των σχετικών αιτήσεων και την επεξεργασία τους, θα εκδοθεί
σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η προβλεπόμενη από το άρθρο 85 του Ν.4070/12 Απόφαση του
Περιφερειάρχη Α.Μ.Θ. στην οποία – μεταξύ άλλων – θα καθορίζεται και ο αριθμός των νέων
αδειών που τυχόν θα χορηγηθούν,
Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Α.Δ.Α. ΨΕ4Μ7ΛΒ-Α1Λ) έχει αναρτηθεί στον
ιστότοπο της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλ;ας www.pekavalas.eu .

Πληροφορίες: Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Καβάλας (Διοικητήριο Καβάλας,
Τμήμα Έκδοσης Αδειών Κυκλοφορίας)
Τηλέφωνο : 2513503492 και 2513503496

0
0
X
+
error: Content is protected !!