Πρόσκληση Δημοτικού Συμβουλίου 10.02.2016

Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) προσκαλείστε να προσέλθετε στις 10-02-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Γενική 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα για την συνεδρίαση του Δ.Σ.   “Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη”-Ψήφιση πιστώσεων.
ΘΕΜΑ 4ο Καθορισμός ετήσιας συνδρομής του Δήμου Παγγαίου  ως συνδρομητή στις ηλεκτρονικές εφημερίδες της σχετικής αριθ. 4/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.
ΘΕΜΑ 5ο Συμπλήρωση της αριθ. 585/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου σχετικά με τον  ” Καθορισμό τελών Νεκροταφείων στο Δήμο Παγγαίου”.
ΘΕΜΑ 6ο Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στο Δήμο Παγγαίου κατ΄ εφαρμογή της εγκυκλίου 4/οικ. 2395/26-01-2016 ΥΠΕΣΔΑ.
ΘΕΜΑ 7ο Εξέταση της ένστασης της ΜΠΟΝΟΣ ΑΤΕ κατά της απόφασης της Τ.Υ.  Δ. Παγγαίου περί έκπτωσης από το έργο:”Εσωτερικό Δίκτυο Αποχέτευσης ΔΔ Κηπιών”.
ΘΕΜΑ 8ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΕΓΝΑΤΙΑ ΕΩΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΦΩΛΙΑΣ”.
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:”Οδοποιΐα σύνδεσης οικισμού Ακροβουνίου με το Δ.Δ. Κηπίων και επέμβαση βελτίωσης οδού σύνδεσης του Δ.Δ. Κηπίων με το Εθνικό Δίκτυο”.
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Παγγαίου και ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου».
ΘΕΜΑ 11ο Ορθή επανάληψη της αριθ. 523/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου για την  “Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την από κοινού εκτέλεση εργασιών συντήρησης δρόμων πρόσβασης στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Παγγαίου”.
ΘΕΜΑ 12ο Ορθή επανάληψη της αριθ.  574/2015  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου “Περί έγκρισης διαγραφής του υπ’ αριθ. 749/19-10-2015 βεβαιωτικού καταλόγου και επαναβεβαίωσή του με το ορθό ποσό μετά από συμψηφισμό των λανθασμένων εισπράξεων”.
ΘΕΜΑ 13ο Διαγραφή βεβαιωμένου ποσού από τα μισθώματα κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.
ΘΕΜΑ 14ο Διαγραφές  ποσών  άρδευσης και επαναβεβαίωση.
ΘΕΜΑ 15ο Διαγραφή ποσού 191,52 ευρώ εισφοράς σε χρήμα.
ΘΕΜΑ 16ο Περί έγκρισης της αριθ. 6/2016 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά «Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερών του  Δήμου Παγγαίου».
ΘΕΜΑ 17ο Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αρίθμ. κοινόχρηστου αγροτεμαχίου 2440 εκτάσεως 803,27 τ.μ. στο Αγρόκτημα Ελαιοχωρίου  του Δήμου Παγγαίου στην κ. Τσιπιζίδου Άννα.

 

O Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γάκης Κωνσταντίνος

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,227 προβολές
X
+