Πρόσκληση Δημοτικού συμβουλίου Δ. Παγγαίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 07-09-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Περί έγκρισης υποβολής πρότασης επιχορήγησης Έργου (Πράξης) με την ονομασία: ” ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”
ΘΕΜΑ 2ο
28η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 3ο
29η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 4ο
Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Παγγαίου και ψήφιση πιστώσεων
ΘΕΜΑ 5ο
Ανανέωση Αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών
ΘΕΜΑ 6ο
Περί της λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς στην Παραλία Οφρυνίου της Τ.Κ. Οφρυνίου της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 7ο
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 8ο
Διαγραφή ποσού λόγω λανθασμένης χρέωσης
ΘΕΜΑ 9ο
Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών
ΘΕΜΑ 10ο
Λύση μίσθωσης ακινήτου του Δήμου Παγγαίου στην Τ.Κ. Μεσορόπης της Δ.Ε. Πιερέων (ευρισκόμενου παρά την κεντρική πλατεία 20 τ.μ περίπου)
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στην Ν. Ηρακλείτσα
ΘΕΜΑ 12ο
Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, κοινοχρήστων τμημάτων του αγροτεμαχίου υπ’ αριθμ. Κ.Α.Ε.Κ. 210431002050 τμήματος 1) εμβαδού 345,44τ.μ.- τμήματος 2) εμβαδού 110,75τ.μ. και τμήματος 3) εμβαδού 33,97 τ.μ. στο Αγρόκτημα Ν. Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου στον Θεοδωρίδη Δημοσθένη και Θεοδωρίδου -Φλάσκου Φιλοξένη
ΘΕΜΑ 13ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αριθμ. 731 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 369,173τ.μ. στο Αγρόκτημα Κάρυανης του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κάλλια Κακάζη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,124 προβολές
X
+