Πρόγραμμα δωρεάν παροχής τροφίμων για το Χριστούγεννα 2017

O Δήμος Παγγαίου προβαίνει στη συγκέντρωση δικαιολογητικών για την ένταξη στο πρόγραμμα δωρεάν παροχής τροφίμων για το Χριστούγεννα 2017, σε κατοίκους που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες εντός του ορίου του Δήμου Παγγαίου.

Όσοι ενδιαφέρονται για τις εν λόγω παροχές θα πρέπει να συμπληρώσουν σχετική αίτηση , καθώς και να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ
2.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2017
4.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ ( Σε περίπτωση που συνοικεί με άλλα άτομα)
5.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (εφόσον υπάρχει άνεργος/η στην οικογένεια)
6.ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ

Για τη Δημοτική Ενότητα Ελευθερούπολης
Στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης τη χρονική περίοδο από 30/10/2017έως 17/11/17.
Για τη Δημοτική Ενότητα Πιερέων:
Στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης τη χρονική περίοδο από 30/10/2017 έως 17/11/17.
Για τη Δημοτική ενότητα Ελευθερών:
Στο Δημοτικό κατάστημα Νέας Περάμου καθημερινά από 07:30 μέχρι της 10:00 από 30/10/17 μέχρι 17/11/17 και στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης το ίδιο χρονικό διάστημα.
Για τη Δημοτική Ενότητα Παγγαίου:
Στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης τη χρονική περίοδο από 30/10/2017 έως 17/11/17.
Για τη Δημοτική Ενότητα Ορφανού:
Στο Δημοτικό κατάστημα Γαληψού καθημερινά τη χρονική περίοδο από 30/10/17 έως 17/11/17, τις ώρες από 07:30πμ έως 09:30πμ. και στο ΚΑΠΗ Ελευθερούπολης το ίδιο χρονικό διάστημα.

ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ

ΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ : ……./……..20….

ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
& ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ…………..…………
ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ……………………..

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΑΓΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤA ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017 ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ.

ΕΠΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………..

ΟΝΟΜΑ :……………………………………………………………………………

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ:…………………………………………………………………………

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:…………………………………………………………

ΑΔΤ:…………………………………………………………………………………….

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ:…………………………………………………………………………

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ……………………………………………………………

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΣ • ΤΥΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ……………………………..
ΕΠΙΔΟΜΑ • ΤΥΠΟΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ……………………………

ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………………………………………………………..

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:…………………………………………………………………………..

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΟΥ

α/α
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΜΕΛΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
ΗΛΙΚΙΑ
ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ
ΣΧΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ
ΦΟΡΕΑΣ

ΟΙΚΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ: ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ • ΜΕ ΕΝΟΙΚΙΟ • ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ •

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

1.ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ 
2.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ 2017 ™
3.ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΟΙΚΟΥΝΤΩΝ –

4.ΚΑΡΤΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΕΡΓΟΣ/Η ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ) –
5..ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ •

Σας παρακαλώ να δεχτείτε την αίτηση μου, για συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων του Δήμου Παγγαίου.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,143 προβολές
X
+