Πρόσκληση 16ης ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Υποβολή έκθεσης πεπραγμένων έτους 2022 της Οικονομικής Επιτροπής για ενημέρωση του Περιφερειακού Συμβουλίου, διά μέσου του Προέδρου της, σύμφωνα με το άρθρο 176 παρ. 3 του Ν.3852/2010 όπως ισχύει.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.

Πρόσκληση 17ης ειδικής συνεδρίασης Περιφερειακού Συμβουλίου Α. Μ. Θ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε σε ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 14-12-2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.

Ενημέρωση σχετικά με την ετήσια πρόοδο υλοποίησης του σχεδίου της ακίνητης περιουσίας, σύμφωνα με το αρ.176 παρ. 1ε του Ν.3852/2010, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Εισηγητής: Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

0
0
X
+
error: Content is protected !!