Πράσινο φως για μεγάλα έργα υποδομών και ποιότητας ζωής στον Δήμο Παγγαίου.

Μεγάλη επιτυχία για τις υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου αφού πριν λίγο έγινε γνωστό από το Υπουργείο οικονομίας και ανάπτυξης και την ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ”  ότι δόθηκε το πράσινο φως και  η έγκριση διακήρυξης των έργων για «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» και «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ

Το πρώτο έργο αφορά στην κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων της Δημοτικής ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου. Η εγκατάσταση θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Παραλία Οφρυνίου, Οφρύνιο και Κάρυανη.

Και το δεύτερο έργο αφορά την ολοκλήρωση της κατασκευής της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Νικήσιανης – Γεωργιανής-Αγ.Χριστοφόρου – Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων.

Συγκεκριμένα η απόφαση η οποία αναρτήθηκε στο σύστημα του Υπουργείου οικονομίας και ανάπτυξης αναφέρει:

ΔΙΑΤΥΠΩΝΕΤΑΙ ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΗ για τα σχέδια των τευχών διακήρυξης και τη διαδικασία σύμφωνα με την οποία θα προκηρυχθεί το Υποέργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» ΑΑ 3 της Πράξης «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ (Β΄ΦΑΣΗ)» με κωδικό ΟΠΣ «5005589», συνολικού προϋπολογισμού «8.176.100,00 € πλέον ΦΠΑ».
Αμέσως μετά την αποστολή της περίληψης της προκήρυξης στην Ε.Ε. ή στον ημερήσιο τύπο ο Δικαιούχος θα πρέπει να αποστείλει όλα τα εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας . 

Ακολουθεί το έγγραφο.

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,867 προβολές
X
+