Ανακοίνωση
Κατόπιν των με ΑΠ 567325/3256 επικαιροποιημένων οδηγιών του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού σχετικά με την ασφαλή διεξαγωγή προβών έναντι του COVID-19 και συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου την Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2020 αποφασίστηκε ομόφωνα η αναστολή λειτουργίας όλων των τμημάτων του Συλλόγου από τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2020 με δεδομένη τη συμμόρφωση με τις νέες οδηγίες καθώς και την αναγνώριση της δυσκολίας τήρησης των μέτρων πρόληψης κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνων.
Το ΔΣ του ΠΣΕ
0
0
X
+
error: Content is protected !!