Πολιτιστική ανάπτυξη Α.Μ.Θ.

Υλοποίηση προγράμματος καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Στην Τελευταία συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Α.Μ.Θ. μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν και ψηφίστηκαν από το Σώμα ήταν και η σύναψη επτά (7) προγραμματικών συμβάσεων Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού για την υλοποίηση των έργων:

α) «Αρχαιολογική Τεκμηρίωση και Ανάδειξη περιοχής Ποταμών στην Π.Ε. Δράμας»

β)«Δοκιμαστικές Τομές στην Μεγάλη Τούμπα περιοχής κ. Βρύσης στην Π.Ε. Δράμας»

γ)« Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη Ακρόπολης και Πολίσματος Πλατανιά στην Π.Ε. Δράμας

δ) «Ανάδειξη Ακρόπολης Κεφαλαρίου και Ρωμαϊκού Αγωγού στην Π.Ε. Δράμας

ε) «Αρχαιολογική  «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ANAΓΛΥΦΟΥ ΜΙΘΡΑ ΤΑΥΡΟΚΤΟΝΟΥ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΕΣ». Οι εργασίεςστο ανάγλυφο του Μίθρα Ταυροκτόνου θα συμβάλλουν στην μελέτη, συντήρηση, διάσωση, καλύτερη ανάγνωση και ανάδειξη του μνημείου.

και ζ) «ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΟΥ ΦΡΟΥΡΙΟΥ ΤΗΣ ΞΑΝΘEIAΣ».

Μέσα από αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις που χρηματοδοτούνται εξ ολοκλήρου από χρήματα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αποδεικνύει ακόμη μια φορά ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης ότι ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, μαζί με τον Τουρισμό και το φυσικό Περιβάλλον, αποτελεί έναν από τους πυλώνες της στρατηγικής ανάπτυξης της Περιφέρειας μας και ότι οφείλουμε να αναδείξουμε και να προβάλουμε την σπουδαία Ιστορία μας και την πλούσια Πολιτιστική κληρονομιά στις νεότερες γενιές.

Εξάλλου δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Περιφέρεια Α.Μ.Θ. είναι η πρώτη Περιφέρεια σε όλη την Ελλάδα που έχει εντάξει την «ΟΧΕ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ – Ανάδειξη VIA Egnatia» η οποία βρίσκεται σε διαβούλευση και η σύγχρονη εξειδίκευση να αποτελεί τον πιλότο σχεδιασμού για όλη την Ευρώπη.

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΜΘ

Facebook Comments
2,556 προβολές
X
+