Μια ανακοίνωση γεμάτη ασάφεια έφτασε στην σελίδα μας και την δημοσιεύουμε.
Πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν από αυτή την γενικόλογη, χωρίς λεπτομέρειες ανακοίνωση. Ακόμα και η διατύπωση της φαίνεται βιαστική και πρόχειρη….. χωρίς καμία αναφορά στο τι τους έπεισε να υποχωρήσουν και ποιες υποσχέσεις και διαβεβαιώσεις έλαβαν.
Πάντως είναι ορατό από σχόλια και δηλώσεις ότι μεγάλη μερίδα αγροτών δεν είναι σύμφωνοι με την πιο κάτω απόφαση.

8
0
X
+
error: Content is protected !!