Πληρωμές του διατροφικού επιδόματος για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους.

Από την Π.Α.Μ.Θ/ Π.Ε. Καβάλας και ειδικότερα από τη Διεύθυνση Δημόσιας
Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας ανακοινώνεται ότι, οι καταστάσεις πληρωμών του
διατροφικού επιδόματος για Νεφροπαθείς και Μεταμοσχευμένους, για την χρονική
περίοδο Ιουλίου– Αυγούστου 2017, έχουν διαβιβαστεί στον φορέα πληρωμής.
Εντός των επομένων ημερών, οι δικαιούχοι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα
χρήματα που δικαιούνται από τον τραπεζικό τους λογαριασμό που έχει δηλωθεί στην
Υπηρεσία μας.
Για οποιαδήποτε πληροφορία που αφορά το διατροφικό επίδομα μπορείτε,
καθημερινά, να επικοινωνείτε με την Υπηρεσία μας, κατά τις ώρες 07:30 – 15:30, στο
τηλ. 2513503362.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
955 προβολές
X
+