Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους
παραγωγούς ότι το χρονικό διάστημα από 16 Απρίλιου έως 25 Απριλίου ο
Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και
Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) προχώρησε σε καταβολή συνολικού ποσού 16.895.267,61€
σε 14.426 δικαιούχους.
Οι πληρωμές αφορούν κυρίως de minimis, σχέδια βελτίωσης, ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ,
καταπολέμηση ζιζανίων σε ορυζώνες, προγράμματα Leader και άλλες ανειλημμένες
υποχρεώσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης.
Υπενθυμίζεται ότι καταλυτική υπήρξε η παρέμβαση του Γιάννη Πασχαλίδη ώστε να
ενταχθούν εν τέλει στην παράλληλη δράση «ΚΟΜΦΟΥΖΙΟ» οι αμπελοκαλλιεργητές
της Π.Ε. Καβάλας, που κινδύνευαν να μη συμπεριληφθούν στους δικαιούχους.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!