Δυναμική, μαζική και πετυχημένη η σημερινή απεργία των εκπαιδευτικών του νόμου Καβάλας, οι οποίοι ξεσηκώνονται ενάντια στον Νόμο 4823/21 και στην ψευδεπίγραφη αξιολόγηση που επιβάλλει η κυβέρνηση.

1
0
X
+
error: Content is protected !!