Την ακριβώς επόμενη μέρα της ανακοίνωσης της υποψηφιότητας του Θ. Μαρκόπουλου από τον  επικεφαλής του συνδυασμού «Περιφερειακή Σύνθεση» Χριστόδουλου Τοψίδη, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Χρήστος Μέτιος με απόφαση του  ανακαλεί όλες οι αρμοδιότητες που είχαν μεταβιβαστεί στον Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας κ. Θεόδωρο Μαρκόπουλο , λόγω έμπρακτης αδυναμίας συνεργασίας, και όλες οι αρμοδιότητες ανατίθενται στον Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Κώστα Αντωνιάδη. Η απόφαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΦΕΚ.

0
0
X
+
error: Content is protected !!