Για ακόμη μια περίοδο εκλέχθηκε πρόεδρος της Αναπτυξιακής Καβάλας ο Δήμαρχος Παγγαίου κ. Φίλιππος Αναστασιάδης.
Το νέο Δ.Σ. έχει ως εξής:α) Φίλιππος Αναστασιάδης, Πρόεδρος, Δήμαρχος Παγγαίου, β) Θεόδωρος Μουριάδης, Αντιπρόεδρος Α΄, Δήμαρχος Καβάλας, γ) Σταύρος Τσολάκης, Αντιπρόεδρος Β΄, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Θάσου, δ) Ελευθέριος Κυριακίδης, Διευθύνων Σύμβουλος, Δήμαρχος Θάσου, ε) Σάββας Μιχαηλίδης, Σύμβουλος, Δήμαρχος Νέστου, στ) Δημήτριος Βλάχος, Σύμβουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Νέστου, ζ) Ελένη Μπενή, Σύμβουλος, Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Παγγαίου, η) Κλέαρχος Σαραντίδης, Σύμβουλος, εκπρόσωπος ΕΑΣ Καβάλας, και θ) Λεωνίδας Παππάς, Σύμβουλος, εκπρόσωπος ΠΕΔ ΑΜΘ.popmake-17224

0
0
X
+
error: Content is protected !!