Παράταση για την ανανέωση και την έκδοση νέων Δελτίων και κουπονιών ΑΜΕΑ

Από την ΠΑΜΘ / ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Καβάλας ανακοινώνεται ότι: Σε συνέχεια της αριθ. Πρωτ.Δ24α/Φ.11/ΓΠοικ.58166/1009/14-12-2015  (ΑΔΑ:ΨΒ5Κ465Θ1Ω-ΝΨΡ) και δεδομένου ότι υπάρχει πληθώρα αιτημάτων σ’ όλη τη χώρα, παρατείνεται η ημερομηνία λήξης για την ανανέωση και την έκδοση νέων Δελτίων και κουπονιών ΑΜΕΑ έως την 12η Φεβρουαρίου 2016.

Οπότε ικανοποιείται και το σχετικό εύλογο αίτημα του Νομαρχιακού Συλλόγου ΑΜΕΑ Καβάλας.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,532 προβολές
X
+