ΠΑΜΘ/ΠΕ Πληρωμές της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία

Η ΠΑΜΘ/ΠΕ Καβάλας και ειδικότερα η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, ενημερώνει ότι σήμερα Πέμπτη 22-09- 2016 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας Αναλυτικές Καταστάσεις Πληρωμής της Δράσης 1.2 Βιολογική Κτηνοτροφία για την πρόσκληση 800/19605/17-02- 2012.

Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 23-09- 2016 έως και 29-09-2016. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής,

Διοικητήριο, 4 ος όροφος.

Πληροφορίες γρ. 465 και 456.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,005 προβολές
X
+