Με απόφαση της Διεύθυνσης Υγείας και της πρωτοβάθμιας αποφασιστικέ  η διακοπή λειτουργίας 4 τμημάτων  του Δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου λόγω κρούσματος εκπαιδευτικού. 

 

0
0
X
+
error: Content is protected !!