Παλαιοχώρι κλείνουν 4 τμήματα στο Δημοτικό σχολείο λόγω κρούσματός.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Υγείας και της πρωτοβάθμιας αποφασιστικέ  η διακοπή λειτουργίας 4 τμημάτων  του Δημοτικού σχολείου Παλαιοχωρίου λόγω κρούσματος εκπαιδευτικού. 

 

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+