Πέντε νέα έργα προώθησε ο Περιφερειάρχης Γιώργος Παυλίδης στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων

Στην εντατική μονάδα ο Γ. Παυλίδης

Ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης υπέγραψε την ένταξη τριών νέων μελετών για την κατασκευή έργων, που θα χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων 2016, ΣΑΜΠ-031.

«Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης των Δασών και των Δασικών εκτάσεων. Αρμοδιότητας ΑΔΜ-Θ», προϋπολογισμού 800,000€

«Μελέτη Ποδηλατοδρόμου στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας ΠΕ Ροδόπης (Προς Εγκαταστάσεις ΔΠΘ – Κόσμιο)», προϋπολογισμού 170,000€

«Μελέτες κατασκευής αρδευτικών δικτύων για την αξιοποίηση υδάτιων πόρων – αντιπλημμυρικών έργων», προϋπολογισμού 2,480,000€

«Προμήθεια Εξοπλισμού για τη λειτουργία του νέου Ιωακείμειου Γηροκομείου Ιεράς Μητροπόλεων Αλεξανδρούπολης, προϋπολογισμού 650,000€

«Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Αντιπλημμυρικό – Αρδευτικό Φράγμα Κ.Βροντούς στη θέση Καρβουνόρεμα Ν.Δράμας», προϋπολογισμού 150,000€

πηγή

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,931 προβολές
X
+