Τους κινδύνους που προκύπτουν από τη φυσική παρουσία των μαθητών στους χώρους των φροντιστηρίων λόγω του covix 19 επικαλείται  ο σύνδεσμος φροντιστών  Ν. Καβάλας και  συνιστά στα μέλη του την συνέχιση της τηλεκπαίδευσης ως τον κύριο τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους και ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας των μαθητών στους χώρους των φροντιστηρίων, μέχρις ότου τα υγειονομικά δεδομένα μας πείσουν για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από τη δια ζώσης διδασκαλία. 

Ακολουθεί το δελτίο τύπου που εξέδωσε ο σύνδεσμος φροντιστών Ν. Καβάλας 

Καβάλα 04/05/2020

Δελτίο Τύπου

Θέμα: Προτροπή του Συνδέσμου Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ν. Καβάλας προς μέλη φροντιστήρια του νομού μας για την συνέχιση της τηλεκπαίδευσης.

Το ΔΣ του συνδέσμου μας κατόπιν συνεδρίασής του, στις 30/4 , σταθμίζοντας:

1. την «ισχυρή προτροπή» του Υπουργείου Παιδείας για συνέχιση της τελεκπαίδευσης,
2. τους κινδύνους που προκύπτουν από τη φυσική παρουσία των μαθητών στους χώρους των φροντιστηρίων μας, αλλά και
3. τις πρακτικές δυσκολίες που δημιουργούν στη λειτουργία μας οι χωροταξικοί περιορισμοί και οι υγειονομικές προδιαγραφές που επιβάλλονται, συνιστά στα μέλη του την συνέχιση της τηλεκπαίδευσης ως τον κύριο τρόπο παροχής των υπηρεσιών τους και ελαχιστοποίηση της φυσικής παρουσίας των μαθητών στους χώρους των φροντιστηρίων, μέχρις ότου τα υγειονομικά δεδομένα μας πείσουν για τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από τη δια ζώσης διδασκαλία.
Σε κάθε περίπτωση, τα ανωτέρω συνιστούν προτροπή και η τελική απόφαση ανήκει σε εσάς.

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας
Μυστακίδης Αργύρης Γερμανίδης Ανανίας

0
0
X
+
error: Content is protected !!