Η ΠΕΡΙΒΟΗΤΗ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ENERGEAN ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ Η ΔΙΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ 10.11.21
ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 1
X
+