Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας, Γιάννης Πασχαλίδης, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τίτλο «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» ανέφερε ότι η ελληνική γεωργία χαρακτηρίζεται από το μεγάλο αριθμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων
μικρού μεγέθους , στις οποίες απασχολείται σημαντικό ποσοστό εργαζομένων, η ανάγκη δε για αύξηση της ανταγωνιστικότητάς της και για βελτίωση του οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου των αγροτών είναι πιεστική.
«Στα πλαίσια, λοιπόν, αυτά», δήλωσε ο Βουλευτής , «έρχεται το σημερινό νομοσχέδιο, να φέρει σημαντικές αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας των αγροτικών συνεταιρισμών, γεγονός, άλλωστε, που είχε αποτελέσει και προεκλογική δέσμευση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη». Ειδικότερα επισήμανε ότι το εν λόγω νομοσχέδιο αλλάζει εξ ολοκλήρου το συνεταιριστικό τοπίο, δίνοντας παράλληλα τα θερμά συγχαρητήριά του στον κ.Βορίδη και στους συνεργάτες του, όχι μόνο για το υπό συζήτηση νομοσχέδιο, αλλά για τον τεράστιο αγώνα που δίνεται καθημερινώς, ώστε να τεθούν οι βάσεις για την ανάδειξη της ελληνικής αγροτικής οικονομίας, προκειμένου να μπορέσει να ανταποκριθεί στο σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην παγκόσμια αγορά.
Προχωρώντας στην ανάλυση του εν λόγω νομοσχεδίου, ο κ.Πασχαλίδης ανέφερε ότι στο πρώτο άρθρο δίνεται ο ορισμός των Αγροτικών Συνεταιρισμών, ως αυτόνομες εθελοντικές ενώσεις προσώπων, ενώ προβλέπεται πλέον η δυνατότητα παροχής, εκ μέρους των Αγροτικών Συνεταιρισμών (Α.Σ.) ή μέσω τρίτων νομικών προσώπων, μικροχρηματοδοτήσεων με τη μορφή πιστώσεων μέχρι του ποσού των 25.000 ευρώ συνολικά, για κάθε μέλος – συνεταιριστή.
Εν συνεχεία, αναφέρθηκε στην κατοχύρωση της δυνατότητας συμμετοχής στους Αγροτικούς Συνεταιρισμούς επενδυτών ως μελών του, με σκοπό να μπορεί ο εκάστοτε συνεταιρισμός να ενισχύεται με την εισροή αναγκαίων κεφαλαίων, στη
δυνατότητα σχηματισμού ειδικού αποθεματικού από τα πλεονάσματα ή τα κέρδη των Α.Σ., καθώς και στον επαναπροσδιορισμό του φορολογικού καθεστώτος που διέπει τη λειτουργία των Α.Σ..

 

0
0
X
+
error: Content is protected !!