Ολοκληρώνεται ο Βιολογικός Νικήσιανης-Αγ. Χριστοφόρου – Παλαιοχωρίου – Αντιφιλίππων.

Ένα μεγάλο έργο για τις περιοχές Νικήσιανης – Γεωργιανής-Αγ.Χριστοφόρου – Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων εντάχτηκε με μια πολύ δύσκολη και ιδιαίτερη διαδικασία συγχρηματοδότησης, ως phasing. Με την υπ. Αρ. 6948/8-6-2017 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., κ. Ευγενίας Φωτονιάτα, εντάχθηκε ως ενιαίο έργο στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020, η Πράξη “Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας Λυμάτων και Δίκτυα Αποχέτευσης Δήμου Παγγαίου”.
Ειδικότερα, στη Δ.Ε. Παγγαίου θα ολοκληρωθεί η κατασκευή της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων που θα εξυπηρετεί τους οικισμούς Νικήσιανης – Γεωργιανής-Αγ.Χριστοφόρου – Παλαιοχωρίου και Αντιφιλίππων. Το έργο είχε ξεκινήσει πριν μερικά χρόνια αλλά δεν είχε ολοκληρωθεί.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,753 προβολές
X
+