Ολοκληρώθηκε η διαδικασία δημοπράτησης του camping.

Νέα εποχή για το Κάμπινγκ παραλίας Οφρυνίου.

Ολοκληρώθηκε η Δημοπρασία του camping της Δ.Ε. Οφρυνίου ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου στο δημαρχείο του Δ. Παγγαίου. Στη διαδικασία προσήλθε μόνο ένας ενδιαφερόμενος (πλειοδότης) ο οποίος κατέθεσε τον φάκελο του.

Θυμίζουμε ότι η διάρκεια της μίσθωσης θα είναι 25 έτη και η αρχική άδεια λειτουργίας του κάμπινγκ θα αφορά την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 150 ατόμων και  προβλέπεται ότι εντός πέντε ετών από την υπογραφή της σύμβασης, ο μισθωτής υποχρεούται να προβεί στις διαδικασίες εγκρίσεως αναβάθμισης της άδειας λειτουργίας ώστε το κάμπινγκ να εξυπηρετεί πλέον κατ΄ελάχιστον τετρακόσια (400) άτομα.

Τα κτήρια που υποχρεούται ο μισθωτής να κατασκευάσει πρέπει να καταλαμβάνουν κατ΄ελάχιστον τις παρακάτω επιφάνειες:

Κέντρο διημέρευσης ελάχιστης επιφάνειας 92τμ.

Εστιατόριο με ελαχίστη επιφάνεια 260 τ.μ. (120 μαγειρείο και 140.00 τ.μ. για χώρο εστίασης.υποχρεωτικά κατ΄αναλογία και χώρους   υγιεινής.

Mini Market 50 τ.μ.

Ένα κτίριο μαγειρείων – λάντζας

Ένα κτίριο πλυντηρίων – σιδερωτήριων

Τρια κτίρια χώρων υγιεινής (W.C.) με ένα χώρο W.C.  AMEA

Ένα κτίριο χώρων υγιεινής (W.C.) υποδοχής

τα υφιστάμενα κτίρια: Κτίριο εισόδου 20.τ.μ. , Φυλάκιο εισόδου 17,15 τ.μ.,  αποθήκη 12.90 τ.μ. ο μισθωτής υποχρεούται να τα διατηρήσει και να τα ανακαινίσει.

Τα τρία υφιστάμενα WC-ντους με συνολικό εμβαδόν 167,ο4 τ.μ. ο μισθωτής υποχρεούται  να κατεδαφίσει το  αργότερο μέχρι την έκδοση της οικοδομικής άδειας και αφού προηγουμένως εκδώσει την σχετική άδεια κατεδάφισης.

Ο μισθωτής οφείλει ακόμη να προβλέψει τη χωροθέτηση 16 οικίσκων (38,5τ.μ έκαστος) τους οποίους προβλέπει ο συντελεστής δόμησης και η η ισχύουσα νομοθεσία λειτουργίας κάμπινγκ, ο οποίος μισθωτής υποχρεούται εντός πέντε (5) ετών από την υπογραφή της σύμβασης με την ανωτέρω ορισθείσα δυναμικότητα να κατασκευάσει τουλάχιστον επτά (7) από τους πάνω οικίσκους σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που ορίζει ο εκμισθωτής.

Η πρώτη προσφορά μισθώματος ορίζεται 35.000€ και το μίσθωμα διακρίνεται σε σταθερό και κυμαινόμενο .

Το σταθερό είναι αυτό που θα επιτευχθεί από την δημοπρασία και το κυμαινόμενο θα ανέρχεται σε ποσοστό 2% ετησίως επί των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης του μισθωτή.

Οι ειδικότεροι όροι περιλαμβάνονται στη διακήρυξη της δημοπρασίας.

Μετά την σημερινή δημοπρασία  θα συνεδριάσει η αρμόδια επιτροπή και η μονομετοχική  Εταιρία του Δήμου και εντός το πολύ 10 ημερών θα ανακοινώσει την απόφαση της και θα προχωρήσει στην υπογραφή της σύμβασης.

Facebook Comments
2,734 προβολές
X
+