ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Καβάλας,  ανακοινώνει ότι την Δευτέρα 14-09-2015 αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της υπηρεσίας οι Αναλυτικές Καταστάσεις των Απορριπτόμενων Πληρωμής της Δράσης 2.3Β «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΑΚΧΑΡΟΤΕΥΤΛΩΝ» για την πρόσκληση 16228/23-11-12. Ορίζεται περίοδος ενστάσεων επί των Καταστάσεων Πληρωμής από 14-09-2015 έως και 18- 09-2015. Οι ενστάσεις κατατίθενται στην Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Διοικητήριο, 4ος όροφος.

Πληροφορίες γρ. 465 και 456.  Τηλ.: 2513503465 & 2513503456

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,204 προβολές
X
+