Οι γονείς λένε το ΟΧΙ τους στον ΤΑΡ

Σπουδαία Αρχαία ευρύματα στα Τενάγη και την Περιοχή του Παγγαίου από την εσκαφή του Αγωγού ΤΑΡ

Οι Σύλλογοι Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται κοντά στις περιοχές που διέρχεται ο αγωγός ΤΑΡ, με ανοιχτή επιστολή τους δηλώνουν ότι επί του παρόντος δεν επιθυμούν να ενημερωθούν για θέματα Ασφάλειας και Υγείας σχετικά με τις κατασκευαστικές εργασίες του αγωγού φυσικού αερίου. Τους λόγους εξηγούν στην επιστολή τους, στην οποία αναφέρουν τα παρακάτω:

Η παρούσα επιστολή συντάσσεται ως απάντηση σε έγγραφο της εταιρίας Bonatti J&P Avax S.r.l. (Αρ. Πρωτ. LT-C9136-00338, Θεσσαλονίκη, 15/02/2017) η οποία ζητά τη γνωστοποίηση των στοιχείων των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων σχολείων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που βρίσκονται κοντά στις περιοχές που διέρχεται ο αγωγός, ώστε να προβεί σε ενημέρωση η οποία θα αφορά θέματα Ασφάλειας και Υγείας σχετικά με τις κατασκευαστικές εργασίες του αγωγού φυσικού αερίου στην περιοχή.

Μετά από συνάντηση και διεξοδική συζήτηση μελών των Συλλόγων Γονέων & Κηδεμόνων της περιοχής δηλώνουμε ότι, επί του παρόντος, δεν τίθεται θέμα ενημέρωσής μας για θέματα Υγείας και Ασφάλειας σχετικά με τις κατασκευαστικές εργασίες. Θα θέλαμε να γνωστοποιήσουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι, για όλους εμάς που διαμένουμε στην ευρύτερη περιοχή, η συγκεκριμένη διέλευση του αγωγού δε θεωρείται δεδομένη και τελεσίδικη, καθώς θα πρέπει να εξεταστούν διεξοδικότερα ζητήματα που αποδεδειγμένα εγκυμονούν κινδύνους για την υγεία, τον τρόπο ζωής και το μέλλον των παιδιών μας. Αν και όταν συμβεί αυτό, θα είμαστε ανοιχτοί σε οποιαδήποτε πρόσκληση.

Επί τη ευκαιρία, αναφέρουμε ότι κάθε είδους ενημέρωση επί του φλέγοντος ζητήματος της διέλευσης του αγωγού από την περιοχή κατοικίας μας είναι σαφώς ετεροχρονισμένη. Η κατασκευαστική εταιρία θα έπρεπε να προβεί έγκαιρα σε αντίστοιχες δράσεις του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου της περιοχής με ανοιχτές, κατανοητές και εύκολα προσβάσιμες προσκλήσεις προς κάθε πολίτη – κάτοικο και να μην αγνοεί επί σειρά ετών την ύπαρξή μας. Στόχος η καλλιέργεια και ανταλλαγή ιδεών, ώστε με σκέψη να παραχθούν πρωτότυπες ιδέες και λύσεις επί συγκεκριμένων ζητημάτων που αφορούν το έργο σε βάθος χρόνου και όχι μόνο την περίοδο κατασκευής του. Αυτό θα αποτελούσε αδιαμφισβήτητα δημόσια διαβούλευση και όχι απλή ενημέρωση – μονόλογο. Οποιαδήποτε άλλη προσπάθεια τη δεδομένη στιγμή αποτελεί για όλους εμάς προβολή ενός υποτιθέμενου διαλλακτικού προφίλ της εταιρίας, που θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι δίνει στο θέμα τη μορφή δημόσιας διαβούλευσης. Αυτού του είδους την προσπάθεια, τη δεδομένη χρονική στιγμή τη θεωρούμε προσχηματική, στοχευμένη και άκαιρη.

Ζητήματα που αφορούν την υγεία, την ασφάλεια, την περιβαλλοντική και πολιτιστική μας κληρονομιά, τα περιουσιακά μας στοιχεία και τον τρόπο ζωής μας θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να μην τεθούν στο βωμό του όποιου συμφέροντος,  δεδομένου ότι αφορούν τα δικαιώματά μας ως πολίτες αυτής της χώρας, αλλά πρωταρχικά αφορούν τα δικαιώματα των παιδιών μας και αντιτίθενται σε βασικά ανθρώπινα δικαιώματα.

Οι υπογράφοντες Σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων:

Δημοτικό Αμυγδαλεώνα

Γυμνάσιο Αμυγδαλεώνα

Δημοτικό Ζυγού

Δημοτικό Φιλίππων

Α Δημοτικό Κρηνίδων

Β Δημοτικό Κρηνίδων

Γυμνάσιο Κρηνίδων

Λύκειο Κρηνίδων

 
Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,078 προβολές
X
+