Στη δύσκολη αυτή κατάσταση που βιώνουμε, με την πανδημία του κορωνοϊού, πρέπει με ωριμότητα να αντιμετωπίσουμε τις συνθήκες και να προσαρμόσουμε την καθημερινότητά μας.
Σε αυτή την κατεύθυνση ως Δήμος Παγγαίου στηρίζουμε ουσιαστικά τους ανθρώπους που πραγματικά βρίσκονται σε ανάγκη χωρίς δική τους υπαιτιότητα. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν προχωρούμε στη λήψη μέτρων για την οικονομική ελάφρυνση των επαγγελματιών και των καταστηματαρχών, που πλήττονται από αυτή την κρίση.
Σε επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 και διέκοψαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα εφαρμογής των σχετικών περιορισμών, ο Δήμος Παγγαίου προβαίνει στα ακόλουθα μέτρα οικονομικών ελαφρύνσεων:

🔹Απαλλαγή ενιαίων ανταποδοτικών δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού του ν. 25/1975. Το μέτρο ισχύει για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς παροχής ρεύματος, για τις επιχειρήσεις που ανέστειλαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους.
🔹Απαλλαγή των τελών χρήσης κοινοχρήστων χώρων αναλογικά για το διάστημα που θα παραμείνουν κλειστές οι επιχειρήσεις.
🔹Παράταση καταβολής δόσεων που καθίστανται ληξιπρόθεσμες τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο κατά έξι μήνες χωρίς πρόστιμα και προσαυξήσεις .
🔹Απαλλαγή καταβολής τελών διαμονής παρεπιδημούντων (5%) και τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων(0,5%) .
🔹Απαλλαγή καταβολής ενοικίου σε όσα δημοτικά ακίνητα στεγάζονται επιχειρήσεις που σταμάτησαν υποχρεωτικά τη λειτουργία τους για όλο το χρονικό διάστημα επιβολής των μέτρων.
🔹Απαλλαγή καταβολής ενοικίου σε όλα τα κυλικεία των δημοσίων εκπαιδευτήριων όλων των βαθμίδων.
✅Για τους ωφελούμενους των δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών αποφασίζουμε την απαλλαγή της καταβολής τροφείων για τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου για το χρονικό διάστημα αναστολής της λειτουργίας τους βάσει της ΚΥΑ ΔΙα/ΓΠ.οικ. 16838/2020 – ΦΕΚ 783/Β/10-3-2020.

0
0
X
+
error: Content is protected !!