Νικήσιανη: Αγέλη σκύλων κτηνοτρόφου συχνά επιτίθεται σε ανθρώπους.

Πηγή ΠΡΩΙΝΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
773 προβολές
X
+