63 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, ανάμεσα τους και η βουλεύτρια Καβάλας Τάνια Ελευθεριάδου κατέθεσαν τροπολογία με θέμα: Αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη η ενίσχυση που καταβάλλεται από τις Διαχειριστικές Αρχές των Περιφερειών, στα πλαίσια υλοποίησης δράσης που αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, που επλήγησαν από την πανδημία Covid19, με τη μορφή επιχορήγησης κεφαλαίου κίνησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση), η οποία χρηματοδοτείται
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο των οικείων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων τους 2014-2020.
Οι βουλευτές ζητούν το σχετικό ποσό στη διάθεση των επιχειρήσεων στο σύνολό του να είναι ακατάσχετο και να μην επιβάλλεται επί του ποσού αυτού φόρος, κράτηση, παρακράτηση ή συμψηφισμός με οποιεσδήποτε οφειλές φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες.
Πρόκειται για αίτημα των επαγγελματικών φορέων και της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η μικρή μεν, σημαντική λόγω συνθηκών δε, ενίσχυση δεν θα καταλήξει εξ ολοκλήρου στις τσέπες των επιχειρηματιών, που βλέπουν την πανδημία να μειώνει τον τζίρο τους σε επίπεδα επιβίωσης.
Ολόκληρη η τροπολογία εδώ
Η βουλεύτρια Καβάλας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ
Τάνια Ελευθεριάδου

0
0
X
+
error: Content is protected !!