Νέο πρόγραμμα INTERREG

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου ένα διασυνοριακό πρόγραμμα INTERREG για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, το οποίο θα συμβάλει στη δημιουργία ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας, με την τόνωση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και τη βελτίωση της ικανότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να διευρύνουν τις δραστηριότητές τους πέρα από τις τοπικές αγορές.

Το πρόγραμμα θα έχει προϋπολογισμό ύψους 129 εκατ. ευρώ, με συνεισφορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 110 εκατ. ευρώ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Η κ. Corina Crețu, επίτροπος αρμόδια για την περιφερειακή πολιτική, δήλωσε: «Το πρόγραμμα που εγκρίθηκε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα βοηθήσει 11 παραμεθόριες περιφέρειες της Βουλγαρίας και της Ελλάδας να συνεργαστούν και να αναμετρηθούν με τις κοινές προκλήσεις τους: π.χ. να αντιμετωπίσουν την ανεργία και να βελτιώσουν τις κοινωνικές υπηρεσίες για τις ευάλωτες κοινότητες. Αυτό το νέο πρόγραμμα επικεντρώνεται στην επίτευξη αποτελεσμάτων και θα φέρει πραγματική και απτή διαφορά: από τη βελτίωση των υποδομών των μεταφορών και των υπηρεσιών ύδρευσης έως τη δημιουργία ευκαιριών για νέες θέσεις εργασίας.»

Το πρόγραμμα θα εστιάζεται στις εξής τέσσερις προτεραιότητες:
-μια ανταγωνιστική και καινοτόμο διασυνοριακή περιοχή·
-μια βιώσιμη και κλιματικά προσαρμόσιμη διασυνοριακή περιοχή·
-μια καλύτερα διασυνδεδεμένη διασυνοριακή περιοχή·
-μια διασυνοριακή περιοχή χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς.

Το πρόγραμμα, που καλύπτει 11 ελληνικές και βουλγαρικές περιφέρειες , θα βελτιώσει επίσης τη διασυνοριακή συνεργασία με στόχο την καλύτερη προστασία του τοπικού πληθυσμού από τον κίνδυνο πλημμυρών. Θα αναπτύξει και θα προωθήσει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της διασυνοριακής περιοχής.

Επιπλέον, οι επενδύσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος INTERREG θα βελτιώσουν τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα. Αυτό συνεπάγεται μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

Τέλος, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επέκταση της κοινωνικής επιχειρηματικότητας στη διασυνοριακή περιοχή, κάτι που θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξηθεί η απασχόληση στις κοινωνικές επιχειρήσεις και να αυξηθεί η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στις ευάλωτες κοινότητες.

Ορισμένα αναμενόμενα αποτελέσματα:
-Βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος
-Καλύτερη πρόσβαση σε βασικές αγορές και ευρύτερη πελατειακή βάση για τις ΜΜΕ
-Αυξημένη ανθεκτικότητα στις διασυνοριακές φυσικές καταστροφές (πλημμύρες)
-Αύξηση της τουριστικής κίνησης στην παραμεθόρια περιοχή
-Μείωση του χρόνου μετακίνησης και βελτίωση της οδικής ασφάλειας.

26243

Για περισσότερες πληροφορίες:

Συνοπτική παρουσίαση του επιχειρησιακού προγράμματος σχετικά με τα Ταμεία της πολιτικής για τη συνοχή 2014-2020

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/crossborder/index_en.cfm#1

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/cooperation/index_en.cfm

http://www.greece-bulgaria.eu/

Στο Twitter και στο Facebook: @EU_Regional @CorinaCretuEU https://www.facebook.com/EUinmyregion

πηγη:www.paseges.gr

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,179 προβολές
X
+