νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν στις 11 Νοεμβρίου 2021, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Υπαλλήλων Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης συγκροτήθηκε σε σώμα και πλέον η σύνθεσή του είναι η παρακάτω:

Πρόεδρος:  Φιλιππία Κοχλιαρίδου
Αντιπρόεδρος:  Μαρία Λαζαρίδου
Γενικός Γραμματέας:  Σουλτάνα Φαρίνα
Ταμίας:  Δημήτριος Ψαρράς
Σύμβουλος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων:  Αναστάσιος Τοπάλογλου
Μέλη:  Κατερίνα Ραμαντάνη, Χρυσάνθη Σκοτίδα

και για την  Ελεγκτική Επιτροπή
Πρόεδρος:  Αθανασία Τεκτονίδου
Γραμματέας:  Ελένη Ιορδανίδου
Μέλος : Γεωργία Μοσχονά

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+