Νέο Δημοτικό συμβούλιο και τεχνικό πρόγραμμα.

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου ημέρα Τετάρτη 10-08-2016 και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου για το οικονομικό έτος 2017
ΘΕΜΑ 2ο
Καθορισμός ανώτατου ύψους Προϋπολογισμού Εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου Παγγαίου, για το Οικονομικό Έτος 2017
ΘΕΜΑ 3ο
Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Παρεμβάσεις σε δημοτικούς χώρους στο ΔΔ Χρυσοκάστρου”
ΘΕΜΑ 4ο
Λήψη κατ’ αρχήν απόφασης σε σχέση με το αίτημα του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Κάρυανης για Τροποίηση Σχεδίου στο Ο.Τ. 18 του οικισμού κάρυανης (σχετ. αρ. απόφ. Τ.Σ. 2/2016)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,228 προβολές
X
+