Νέα Δημοπρασία για τα Λουτρά Ελευθερών.

Η Εργοανάπτυξη Α.Ε  προκηρύσσει δημοπρασία για την εκμίσθωση κι εκμετάλλευση του ακινήτου, των Λουτρών των Ελευθερών και των εγκαταστάσεων αυτού,  για χρήση κέντρου υδροθεραπείας και καταλυμάτων, με δυνατότητα ανάπτυξης κάθε δραστηριότητας, που σχετίζεται με ιατρικό, θεραπευτικό τουρισμό, όπως και κάθε άλλη τουριστική και εμπορική δραστηριότητα.

Ο διαγωνισμός θα γίνει την Παρασκευή 14 Ιουλίου, 9.00 με 10.00 το πρωί στα γραφεία της εταιρίας Εργοανάπτυξη Α.Ε., στον 4ο όροφο του Διοικητηρίου, χρόνος υποβολής δικαιολογητικών, διενέργεια δημοπρασίας, από τις 10.00 το πρωί μέχρι τις 2.00 το μεσημέρι. Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στο ποσό των 60.000 ευρώ.

Το ετήσιο μίσθωμα θα παραμένει σταθερό μέχρι ν΄ αρχίσει η εμπορική εκμετάλλευση του ακινήτου, με χρονικό όριο  όχι πέραν των 4 ετών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης μίσθωσης, το μίσθωμα θ΄ αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό 2% ετησίως και μέχρι τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης.

Η διάρκεια της μίσθωσης, λήγει το Φεβρουάριο του 2052.

 Ο ενδιαφερόμενος για την παραλαβή της διακήρυξης και των λοιπών εγγράφων, θα πρέπει  να έχει προηγουμένως καταβάλει παράβολο 1000 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρίας.

 

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,467 προβολές
X
+