Νέα απόφαση για τις Εκκλησίες από τον πρωθυπουργό

Μετά τις ανακοινώσεις της Ιεράς συνόδου ήρθε νέα απόφαση για τις Εκκλησίες από τον πρωθυπουργό.   

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+