Ο Σύλλογος γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Ελευθερούπολης μετά την πτώση των υλικών επισκευής από την σκεπή στον αύλειο χώρο του σχολείου (που αναδείξαμε χτες ΕΔΩ και ΕΔΩ), με επιστολή προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγγαίου, απαιτεί άμεσα υπεύθυνη και έγγραφη διαβεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου πως όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση των απαραίτητων όρων ασφάλειας για μαθητές και εργαζόμενους στη σχολική μονάδα και ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόμων προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγγαίου.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου γονέων μαθητών του Γυμνασίου Ελευθερούπολης ενημερωθήκαμε από δημοσιογραφικά δημοσιεύματα και αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης πως την Κυριακή 27/2 υλικά που χρησιμοποιούνται για τις εργασίες επιδιόρθωσης της στέγης του σχολικού κτιρίου βρίσκονταν διάσπαρτα στον αύλειο χώρο. Άμεσα επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση του σχολείου και πληροφορηθήκαμε πως δεν υπήρχε καμία ενημέρωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου. Σε επικοινωνία μας με υπευθύνους του Δήμου Παγγαίου διαπιστώσαμε πως ήδη είχε ενημερωθεί ο ανάδοχος του έργου προκειμένου να απομακρύνει τα αντικείμενα από τον αύλειο χώρο.

Ωστόσο υπάρχουν από μέρους των γονέων και δικαίως πολλοί προβληματισμοί σχετικά με την ασφάλεια εκτέλεσης των εργασιών, τους οποίους άλλωστε είχαμε εκφράσει στη Διεύθυνση του σχολείου από την έναρξη της διαδικασίας.

Είναι σαφές πως την ευθύνη για την ασφαλή εκτέλεση των εργασιών έχουν αφενός ο ανάδοχος του έργου και αφετέρου οι αρμόδιες για τον σχετικό έλεγχο τήρησης των όρων ασφάλειας τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου. Κατανοούμε απολύτως την αναγκαιότητα του έργου δεδομένων των προβλημάτων που υπήρχαν αναφορικά με τη στεγανοποίηση της στέγης, αλλά αυτό δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση επιχείρημα σχετικά με το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης με δεδομένη τη λειτουργία των σχολικών μονάδων και τους όρους ασφάλειας.

Απαιτούμε άμεσα υπεύθυνη και έγγραφη διαβεβαίωση από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Παγγαίου πως όλες οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν με την τήρηση των απαραίτητων όρων ασφάλειας για μαθητές και εργαζόμενους στη σχολική μονάδα και ενημέρωση σχετικά με το χρονοδιάγραμμα του έργου.

Καλούμε τον Σύλλογο Διδασκόντων να συζητήσει το θέμα και να πάρει ανάλογες αποφάσεις με γνώμονα τη διασφάλιση της ασφάλειας των μαθητών και την εύρυθμη λειτουργία της σχολικής μονάδας.

Πρώτιστο μέλημα όλων μας η ασφάλεια και η υγεία των παιδιών μας και οι κατάλληλες κτιριακές συνθήκες που θα τις εξασφαλίζουν.

Το προεδρείο του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων του Γυμνασίου Ελευθερούπολης.

Η Επιστολή του Συλλόγου προς το Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παγγαίου, κοινοποιήθηκε στο Σύλλογο διδασκόντων του σχολείου και τους γονείς των μαθητών μας.

0
0
X
+
error: Content is protected !!