Μια ειδική και μια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου Παγγαίου.

Κυριακή στις 24-06-2018 και ώρα 11:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ειδική συνεδρίαση για τα πεπραγμένα της τρέχουσας Διοίκησης στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου.

Την Δευτέρα 25-06-2018 και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο 22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης-23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο 24η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 5ο Πρόσληψη προσωπικού ΙΔΟΧ στην ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΞΟΧΗ- ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ
ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΟΡΦΑΝΙΟΥ» ( Αρ. Μελ. 1063/2016, εκτελεσθείσας δαπάνης 16.283,46€ – πιστώσεις ΥΜΑΘ + ΤΑΚΤΙΚΑ)
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την κατασκευή του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ" (Αρ. μελέτης 1026/2018, Προϋπολογισμός 156.000,00€)
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση μελέτης -τευχών δημοπράτησης του έργου "ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΕΓΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ" (Αρ. μελέτης 1026/2018, Προϋπολογισμός 156.000,00€)
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση της αρ.1028/2018 μελέτης με τίτλο: "Επίστρωση με συνθετικό τάπητα (ταρτάν)στίβου του γηπέδου Ελευθερούπολης", (Π/Υ: 600.000,00 ευρώ)
ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης διαγραφής μέρους οφειλής
ΘΕΜΑ 11ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου
ΘΕΜΑ 12ο Εξέταση αιτήσεων Συλλόγων σχετικά με την αυθημερόν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σταδίου Ελευθερούπολης για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,106 προβολές
X
+