Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους συμπολίτες του ότι, μετά από παρεμβάσεις του, δόθηκε οριστική λύση στο μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι μαθητές της Γεωργιανής και του Αγ.Χριστόφορου καθώς και άλλων περιοχών, όσον αφορά τη μεταφορά τους προς τις σχολικές τους μονάδες.
Όπως είχε ανακοινωθεί, με το σχετικό από 22.6.2022 Δελτίο Τύπου, ο Βουλευτής είχε πραγματοποιήσει συνάντηση με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών κ.Στυλιανό Πέτσα, κατά τη διάρκεια της οποίας είχε γίνει εκτενής αναφορά επί του συγκεκριμένου ζητήματος, με το Βουλευτή να ζητά την άμεση τροποποίηση της Κ.Υ.Α 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Β/26-9-2018), η οποία ρυθμίζει το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες και ειδικότερα καθορίζει την ελάχιστη χιλιομετρική απόσταση που πρέπει να έχει η κατοικία του μαθητή από την σχολική μονάδα, ώστε να δικαιούται δωρεάν μεταφορά. Ο Υπουργός, κατανοώντας το θέμα, είχε διαβεβαιώσει ότι το πρόβλημα θα επιλυόταν πολύ σύντομα.
Πράγματι, με το υπ’ αριθμ. 4294/11.8.2022 (ΦΕΚ Β΄) προβλέπονται τα εξής:
«Τροποποιούμε την υπ’ αρ. 50025/2018 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών και Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (Β’ 4217), ως εξής: 1. Τροποποιούνται οι χιλιομετρικοί περιορισμοί της περ. Α της παρ. 1 του άρθρου 1 ως εξής: «ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Α. Για μεταφορά μαθητών με ειδικά μαθητικά δελτία (ΕΜΔ) και ίδια μέσα των Περιφερειών και των Δήμων: α. 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β. 2.500 μέτρα για μαθητές Γυμνασίων, Λυκείων και ΕΠΑΛ».
2. Τροποποιείται το εδάφιο πέμπτο της παρ. 1 του άρθρου 1 ως εξής: «Οι μαθητές εγγράφονται: α) σε σχολική μονάδα σύμφωνα με τη χωροταξική κατανομή των αρμόδιων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, βάσει του π.δ. 79/2017 και της υπ’ αρ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (Β’ 120) υπουργικής απόφασης, β) σε Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, σε Μουσικά Σχολεία και σε Καλλιτεχνικά Σχολεία, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την εισαγωγή των μαθητών στις οικείες σχολικές μονάδες».
3. Τροποποιείται το εδάφιο πρώτο της παρ. 4 του άρθρου 1 ως εξής: «Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση Εκπαίδευσης».
4. Στο άρθρο 1 προστίθεται παρ. 6 ως εξής: «Η μεταφορά των μαθητών των καλλιτεχνικών καθώς και των πρότυπων και πειραματικών σχολείων από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο που φοιτούν και αντίστροφα, εφαρμοζομένων των χιλιομετρικών περιορισμών της περ. Β της παρ. 1 του άρθρου 1, πραγματοποιείται με δημόσια σύμβαση, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Γ του άρθρου 2, χωρίς την τήρηση της σειράς προτεραιότητας που τίθεται στην παρ. 1 του άρθρου 2».
5. Η περ. β. της παρ. 2 του άρθρου 8 τροποποιείται ως εξής: «β. Τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών ανά κατηγορία εκπαίδευσης (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια ΓΕΛ, ΕΠΑΛ, μουσικά σχολεία, ΣΜΕΑΕ, καλλιτεχνικά σχολεία, και πρότυπα και πειραματικά σχολεία)».
Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: « Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον Υπουργό αλλά και τη Διευθύντρια του Γραφείου του κ.Ευαγγελία Γκόγκου για την ευαισθησία που επέδειξαν αναφορικά με τον εν λόγω ζήτημα, ενεργώντας άμεσα για την επίλυσή του.»
Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!