Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει ότι μετά από προσωπικές του παρεμβάσεις εντάχθηκε και η Καβάλα στις πόλεις στις οποίες θα λειτουργήσουν τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού. Με αυτόν τον τρόπο θα εξασφαλισθεί περαιτέρω επιμόρφωση του τουριστικού δυναμικού της περιοχής μας, προς ικανοποίηση των επαγγελματιών αλλά και των εργαζομένων στον τουρισμό.
Ειδικότερα, με απόφαση της Υφυπουργού Τουρισμού κας. Σοφίας Ζαχαράκη προκηρύχθηκε η εισαγωγή 1.185 μετεκπαιδευόμενων στα Τμήματα Μετεκπαίδευσης του Υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Προγράμματα/δράσεις κατάρτισης-μετεκπαίδευσης εργαζομένων και πρόσκαιρα ανέργων εμπειροτεχνών στον τουριστικό τομέα με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών» με κωδ. 2017ΣΕ01100000, για την εκπαιδευτική περίοδο 2022-2023». Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 14154/13.7.2022 Προκήρυξη του Υπουργείου Τουρισμού θα λειτουργήσουν 48 Τμήματα Μετεκπαίδευσης σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας.
Όσον αφορά την Καβάλα, θα λειτουργήσει 2 τμήμα 25 ατόμων με ειδικότητες τον Επισιτισμό και τη Μαγειρική Τέχνη αντίστοιχα και ωράριο απογευματινό (2-5 ώρες ημερησίως). Η υποβολή αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr από την Τρίτη 19.07.2022 έως και την Δευτέρα 01.08.2022 μέχρι το τέλος της ημέρας.
Μερικές ακόμα πληροφορίες για τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης:
Τα Τμήματα Μετεκπαίδευσης απευθύνονται σε εργαζόμενους και πρόσκαιρα άνεργους εμπειροτέχνες, οι οποίοι απασχολούνται στα πάσης φύσεως ξενοδοχειακά καταλύματα (κύρια και μη κύρια), σε καζίνο, σε κέντρα εστίασης και αναψυχής.
Η παρακολούθηση των προγραμμάτων μετεκπαίδευσης παρέχεται δωρεάν και είναι υποχρεωτική για το σύνολο του εκπαιδευτικού προγράμματος.
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αποδεικνύουν εργασιακή εμπειρία ανάλογα με την ειδικότητα μετεκπαίδευσης που επιθυμούν να παρακολουθήσουν.
Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει μέσω μοριοδότησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν για περαιτέρω πληροφορίες με το γραφείο του Βουλευτή Γ.Πασχαλίδη (2510-833310, 2510-246049, 6979299433) καθώς και με το Ι.Ε.Κ. Αλεξανδρούπολης, τηλ. 25510-25288 25510- 22838. E – mail: iekalex@mintour.gr

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!