Στην παραλία της Ηρακλείτσας στο κανάλι τοποθετήθηκε μια μεταλλική γέφυρα για την διευκόλυνση μόνο των πεζών αφού η υπάρχουσα ιρλανδική διάβαση μετά τις βροχές γέμιζε φερτά υλικά , χώματα, νερό και ήταν μη προσπελάσιμη.  Παράλληλα έγινε και καθαρισμός του καναλιού. 

 

0
0
X
+
error: Content is protected !!