Μεταλλική γέφυρα σε κανάλι της Ηρακλείτσας

Στην παραλία της Ηρακλείτσας στο κανάλι τοποθετήθηκε μια μεταλλική γέφυρα για την διευκόλυνση μόνο των πεζών αφού η υπάρχουσα ιρλανδική διάβαση μετά τις βροχές γέμιζε φερτά υλικά , χώματα, νερό και ήταν μη προσπελάσιμη.  Παράλληλα έγινε και καθαρισμός του καναλιού. 

 

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
490 προβολές
X
+