Μεταλλική γέφυρα σε κανάλι της Ηρακλείτσας

Στην παραλία της Ηρακλείτσας στο κανάλι τοποθετήθηκε μια μεταλλική γέφυρα για την διευκόλυνση μόνο των πεζών αφού η υπάρχουσα ιρλανδική διάβαση μετά τις βροχές γέμιζε φερτά υλικά , χώματα, νερό και ήταν μη προσπελάσιμη.  Παράλληλα έγινε και καθαρισμός του καναλιού. 

 

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!