Μετάθεση Έναρξης των Κατασκηνωτικών Περιόδων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Θέμα: Μετάθεση Έναρξης των Κατασκηνωτικών Περιόδων
Λόγω καθυστέρησης από το Υπουργείο της έγκρισης πρόσληψης προσωπικού για τις κατασκηνώσεις μετατίθεται η ημερομηνίας έναρξης των κατασκηνωτικών περιόδων από 5/7 στις 12/07/2021.
Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση σχετικά με τις νέες ημερομηνίες των κατασκηνωτικών περιόδων.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ
Κατασκηνώσεων Νέας Περάμου
Μεταξάς Αναστάσιος

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
X
+